2019-10-14

Co do pytania - co lepsze, leasing czy najem długoterminowy samochodu długoterminowy - jak zwykle, zależy komu na czym zależy

Dla najmu długoterminowego będzie to wartość samochodu przyjętego do użytkowania na podstawie umowy najmu. Jest też już kategoria mniejszych firm gdzie właściciele tak sobie skalkulowali, że nie chcą dożynać samochodów po leasingu tylko jest dla nich frajdą wymiana samochodu. Z mojej praktyki wynika, że jak najem długoterminowy to floty samochodowe które się rotacyjnie wymienia albo auta wyższej klasy dla managerów. Co do pytania - co lepsze, leasing czy najem długoterminowy samochodu długoterminowy - jak zwykle, zależy komu na czym zależy. Jak ujmować wydatki przy ewidencji przebiegu samochodu osobowego? W mojej ocenie, korzystanie z leasingu samochodu do obsługi mieszkań może wskazywać na to, że najem nosi znamiona działalności gospodarczej. Podobna zależność jest przy umowach krótkoterminowych, gdzie wartość samochodu ustalana jest na podstawie polisy. Czy przy wynajmie prywatnym bez prowadzonej działalności gospodarczej można uwzgledniać koszty samochodu prywatnego do obsługi lokali mieszkalnych? W ramach kilometrówki rozliczane mogą być wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych (również wynajętego). Zgodnie z powyższym, koszt wynajmu samochodu powinien być rozliczany w całości, z pominięciem limitu wynikającego z kilometrówki. Zmiany przepisów mogą spowodować, że najem będzie bardzo opłacalny. Czynsz najmu i ubezpieczenie samochodu w kilometrówce? Wynajem samochodu – zaliczany do kilometrówki, czy też nie? – Czy zakup samochodu będzie moim kosztem? W pozostałych przypadkach przedsiębiorca uwzględni w kosztach 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego. Pojawiły się kolejne limity dotyczące uwzględniania w kosztach firmowych wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego wykorzystywanego inaczej niż wyłącznie dla celów firmowych. Witam, czy w którymś artykule opisujecie przypadek zbycia samochodu poprzez darowiznę? Najem może się okazać bardziej opłacalny niż leasing lub zakup pojazdu. W przypadku definicji wartość samochodu będziemy mieli różne dla najmu krótkoterminowego i dla najmu długoterminowego. Barbara, nie wchodząc w szczegóły, limit KUP dla kosztów używania samochodu osobowego wykożystywanego na cele mieszane wynosić będzie 75% zarówno w przypadku samochodu użyczonego i wynajętego. Dzień dobry, jeśli przy zakupie był zamiar wykorzystywania tego samochodu do czynności opodatkowanych, a nie do celów stricte prywatnych, można spróbować odliczyć. Pojazdów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłaszania samochodu do US? Wykorzystanie prywatnego samochodu – przedsiębiorca ma prawo do wykorzystywania prywatnego samochodu dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Leasing finansowy – jest to bardzo podobna forma finansowania do zakupu samochodu na kredyt, z tym że w przypadku leasingu finansowego do przeniesienia własności dochodzi dopiero w momencie wykupu. Będzie wyglądało rozliczanie w kosztach działalności gospodarczej użyczonego samochodu osobowego (użyczenie od bliskiego członka rodziny)?